Meillä voit suorittaa nämä ajokorttiluokat
 

AM 120

AM 120 oikeuttaa kuljettamaan kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa.

 • vaadittava ikä 15 vuotta
 • EAS-teoriaopetus 4 h (ensimmäisen ajokortin suorittajan teoriaopetus)
 • uusi ajokorttilaki edellyttää oppilaalta EAS-teoriatunnin + käsittelykokeen
Vaihtoehtomme mopo-opetukseen:

1.   - EAS-teoriatunnit 60,00                                     
        (ei sisällä mopon käyttöä käsittelykokeessa)

2.  - EAS-teoriatunnit (4h) 50,00
     - 1h mopon käsittelyä + mopon käyttö käsittelykokeessa 150,00
        (ei ajoa liikenteessä)
     - autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
       HINTA YHT. 250,00

3.  - EAS-teoriatunnit (4h) 50,00
     - 3 mopon ajotuntia (1h käsittely + 2 h ajoa liikenteessä) +   
          mopon käyttö käsittelykokeessa 300,00
     - autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
       HINTA YHT. 400,00

Vapaaehtoiset mopoteoriatunnit (4h) 50,00

+ ajokorttilupamaksu katsastusaseman toimipisteeseen 40,00
+ tutkinnot katsastusasemalle 63,00 (teoriakoe 35,00 + mopon käsittelykoe 28,00)
Moottoripyöräkortti A1/ A2/ A 

A1-luokka, Kevyt moottoripyörä

Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg sekä kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin
kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.
 • vaadittava ikä 16 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia, jos ei aiempaa ajokorttia 50,00
 • 5 ajotuntia á 80,00 = 400,00
 • mp:n käyttö käsittely- ja ajokokeessa 90,00
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit 50,00
HINTA 540,00 ilman teoriatunteja
HINTA 590,00 EAS-teoriatuntien kanssa

+ ajokorttilupamaksu katsastusaseman toimipisteeseen 40,00
+ tutkintomaksu katsastusasemalle 100,00
 
A1 “harkkariluvalla”
 • vaadittava ikä 16 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia, jos ei aiempaa ajokorttia 50,00
 • ajo-opetus 4 h á 80,00 = 320,00
 • mp:n käyttö käsittelykokeessa 80,00
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit 50,00
HINTA 450,00  ilman teoriatunteja
HINTA 500,00  EAS-teoriatuntien kanssa

+ ajokorttilupamaksu katsastusaseman toimipisteeseen 40,00
+ tutkintomaksu katsastusasemalle 100,00
+ moottoripyörän harjoituslupa poliisilta 30,00
 

A2-luokka

Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg
ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.
 • vaadittava ikä 18 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia, jos ei aiempaa ajokorttia 50,00
 • 5 ajotuntia á 80,00 = 400,00
 • mp:n käyttö käsittely- ja ajokokeessa 90,00
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit 50,00 
HINTA 540,00 ilman teoriatunteja
HINTA 590,00 EAS-teoriatuntien kanssa
+ ajokorttilupamaksu katsastusasemalle 40,00
+ tutkintomaksu katsastusasemalle 100,00
Jos oppilaalla on ollut A1-luokan ajokortti kaksi vuotta voi hän korottaa sen A2-luokkaan
käymällä teoriaopetusta kaksi tuntia ja ajo-opetus 5 h.  HINTA 380,00

 

A-luokka

Kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät,
joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW.
 • vaadittava ikä 24 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia, jos ei aiempaa ajokorttia 50,00
 • 5 ajotuntia á 80,00 = 400,00
 • mp:n käyttö käsittely-ja ajokokeessa 90,00
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit  50,00                                                                             HINTA 540,00 ilman teoriatunteja                                                HINTA 590,00 EAS-teoriatuntien kanssa
 • + ajokorttilupamaksu katsastusasemalle 40,00
 • + tutkintomaksu katsastusasemalle 100,00
Jos oppilaalla on ollut A2-luokan ajokortti kaksi vuotta, voi hän korottaa sen A-luokka käymällä 2 tuntia teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. HINTA 380,00


B-Kortti

Autot ja pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joissa kuljettajan lisäksi on tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään
750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.
 
Uusi ajokorttilaki teki ajokortin suorittamisesta yksivaiheisen. Harjoitteluvaihe poistuu kokonaan. Syventävän vaiheen korvaa ennen ajotutkintoa suoritettava riskientunnistamiskoulutus.
B-kortillisien tulee suorittaa riskientunnistamiskoulutus 2 vuoden sisällä kortin myöntämisestä.
Ajokorttikoulutuksen voi aloittaa 16 vuotta täytettyään.
 • vaadittava ikä 18 vuotta (ajotutkinto)
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia, jos ei aiempaa ajokorttia 50,00
 • 10h ajo-opetusta á 80,00 = 800,00
 • riskientunnistamiskoulutus (4h teoriaa + 4 ajotuntia sis. liukasradan ja pimeäajon) 370,00 + ratamaksu 65,00 = 435,00
 • auton käyttö tutkinnossa 90,00
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 50,00
 • vapaaehtoiset B-teoriatunnit (4h) 50,00

HINTA 1375,00 ilman teoriatunteja
HINTA 1425,00 EAS-teoriatuntien kanssa

+ ajokorttilupa maksu 40,00 katsastusasemalle
+ tutkinnot 125,00 katsastusasemalle (teoriakoe 35,00 + ajokoe 90,00)

+ auton käyttö uusinta-ajokokeessa 120,00
+ lisäajotunti & auton käyttö uusinta-ajokokeessa 160,00

Teoriakokeeseen pääsee kuukautta ennen kuin täyttää 18 vuotta, ajokokeeseen aikaisintaan
18-vuotiaana.
 

RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS B-kortillisille (ent. syventävä vaihe)

4h teoriaa + 4 ajotuntia, joista 2h ajoharjoitteluradalla = 370,00
Ajoharjoitteluradan käyttömaksu 85,00
Hinta yhteensä 455,00

Pimeä

Pimeäajon kurssi suoritetaan 1.7.2018 jälkeen osana riskientunnistamiskoulutusta simulaattoriopetuksena.
B-kortillisten tulee suorittaa pimeäajo riskientunnistamiskoulutuksen yhteydessä, jos ei ole aiemmin suoritettuna.
 
HINTA 80,00