Meillä voit suorittaa nämä ajokorttiluokat

M                = Mopo, eli AM120
A1, A2, A   = Moottoripyörä
B                = Henkilöauto
(C1, C1E, C= Kuorma-auto luokat sovittavissa erikseen.) 
     
Huom, remonttiale tammikuussa kaikki -15%!!!

AM 120

AM 120 oikeuttaa kuljettamaan kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa.

 • käsittelykokeessa vaadittava ikä 15 vuotta, teoriat voit suorittaa jo aiemmin.
 • EAS-teoriaopetus 4 h (ensimmäisen ajokortin suorittajan teoriaopetus)
 • uusi ajokorttilaki edellyttää oppilaalta EAS-teoriatunnit + käsittelykokeen
Valmiit pakettimme mopo-opetukseen:
(muokkaamme myös juuri haluamasi paketin, kysy lisää!)

1.   - EAS-teoriatunnit (4h) ja itseopiskelu materiaalit
        HINTA YHT. 70,00

2.  - EAS-teoriatunnit (4h), autokoulupalvelut ja
        
 itseopiskelumateriaali 70,00
     - 1h mopon käsittelyä
        ja mopon käyttö käsittelykokeessa 150,00
    
       HINTA YHT. 220,00

3.  - EAS-teoriatunnit (4h), autokoulupalvelut ja
        itseopiskelumateriaali 70,00
     - 3 mopon ajotuntia (1h käsittely + 2 h ajoa liikenteessä) +   
          mopon käyttö käsittelykokeessa 280,00
   
       HINTA YHT. 350,00

Vapaaehtoiset mopoteoriatunnit (4h) 50,00

+ ajokorttilupamaksu (Trafi) 35,00
+ tutkinnot (Trafi) Ajovarman toimipisteessä 63,00
    (teoriakoe 35,00 + mopon käsittelykoe 28,00)
Moottoripyöräkortti A1/ A2/ A 

A1-luokka, Kevyt moottoripyörä

Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg sekä kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin
kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.
 • vaadittava ikä 16 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia (jos ei aiempaa ajokorttia), autokoulupalvelut ja itseopiskelumateriaalit 70,00
 • 5 ajotuntia á 85,00 = 425,00
 • mp:n käyttö käsittely- ja ajokokeessa 90,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit 50,00
HINTA 515,00 ilman teoriatunteja
HINTA 585,00 EAS-teoriatuntien kanssa

+ ajokorttilupamaksu (Trafi) 35,00
+ tutkintomaksu Ajovarmalle 100,00
 
A1 “harkkariluvalla”
 • vaadittava ikä 16 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia (jos ei aiempaa ajokorttia),
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 70,00
 • ajo-opetus 4 h á 85,00 = 340,00
 • mp:n käyttö käsittelykokeessa 80,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit 50,00
HINTA 420,00  ilman teoriatunteja
HINTA 490,00  EAS-teoriatuntien kanssa

+ ajokorttilupamaksu (Trafi) 35,00
+ tutkintomaksu Ajovarmalle 100,00
+ moottoripyörän harjoituslupa poliisilta 30,00
 

A2-luokka

Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg
ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.
 • vaadittava ikä 18 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia (jos ei aiempaa ajokorttia)
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 70,00
 • 5 ajotuntia á 85,00 = 425,00
 • mp:n käyttö käsittely- ja ajokokeessa 90,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit 50,00 
HINTA 515,00 ilman teoriatunteja
HINTA 585,00 EAS-teoriatuntien kanssa
+ ajokorttilupamaksu (trafi) 35,00
+ tutkintomaksu Ajovarmalle 100,00

HUOM!
Jos oppilaalla on ollut A1-luokan ajokortti kaksi vuotta voi hän korottaa sen A2-luokkaan
käymällä teoriaopetusta kaksi tuntia ja ajo-opetus 5 h.  HINTA 380,00

 

A-luokka

Kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät,
joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW.
 • vaadittava ikä 24 vuotta
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia (jos ei aiempaa ajokorttia), 
 • autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 70,00
 • 5 ajotuntia á 85,00 = 425,00
 • mp:n käyttö käsittely-ja ajokokeessa 90,00
 • vapaaehtoiset mp-teoriatunnit  50,00                                                                             HINTA 515,00 ilman teoriatunteja                                                HINTA 585,00 EAS-teoriatuntien kanssa
 • + ajokorttilupamaksu (Trafi) 35,00
 • + tutkintomaksu Ajovarmalle 100,00
HUOM!
Jos oppilaalla on ollut A2-luokan ajokortti kaksi vuotta, voi hän korottaa sen A-luokka käymällä 2 tuntia teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. HINTA 380,00B-Kortti

Autot ja pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joissa kuljettajan lisäksi on tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään
750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.
 
Uuden ajokorttilain (1.7.2018) mukaan autokoulu on yksivaiheinen. Kuitenkin jos olet suorittanut ajokokeen ennen 1.7.2018, tulee sinun suorittaa kahden vuoden kuluessa riskientunnistamiskoulutus. 1.7.2018 jälkeen ajokokeen suorittavat osallistuvat riskientunnistamiskoulutukseen jo ennen ajokoetta.

Ajokorttikoulutuksen voi aloittaa 16 vuotta täytettyään.
 • vaadittava ikä 18 vuotta (ajotutkinto)
 • teoriaopetus 4 EAS-teoriatuntia (jos ei aiempaa ajokorttia) autokoulupalvelut + itseopiskelumateriaali 70,00
 • 10h ajo-opetusta á 80,00 = 800,00
 • riskientunnistamiskoulutus (4h teoriaa + 4 ajotuntia sis. liukasradan ja pimeäajon) 370,00 + ratamaksu 65,00 = 435,00
 • auton käyttö tutkinnossa 90,00
 • vapaaehtoiset B-teoriatunnit (4h) 50,00

HINTA 1325,00 ilman teoriatunteja
HINTA 1395,00 EAS-teoriatuntien kanssa

+ ajokorttilupamaksu (Trafi) 35,00
+ tutkintomaksut Ajovarmalle 125,00
    (teoriakoe 35,00 + ajokoe 90,00)

+ auton käyttö uusinta-ajokokeessa 100,00
+ lisäajotunti & auton käyttö uusinta-ajokokeessa 160,00

Teoriakokeeseen pääsee kuukautta ennen kuin täyttää 18 vuotta,
ajokokeeseen aikaisintaan 18-vuotiaana.
 

RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS B-kortillisille (RTK)
(ent. syventävävaihe, ennen 1.7.2018 kortin saaneet)

4h teoriaa + 4 ajotuntia, joista 2h ajoharjoitteluradalla = 370,00
Ajoharjoitteluradan käyttömaksu 85,00
sisältää myös pimeänajon simulaattorilla.
Hinta 455,00
Hinta 375,00 jos pimeänajo suoritettu jo aiemmin.

Pimeänajo

Pimeäajo suoritetaan 1.7.2018 jälkeen osana riskientunnistamiskoulutusta simulaattoriopetuksena.
B-kortillisten tulee suorittaa pimeäajo riskientunnistamiskoulutuksen yhteydessä (RTK), jos ei ole aiemmin suoritettuna.
 
HINTA 80,00